Česká hlava projektem Konektor propojí vědu a průmysl

Projekt na podporu rozvoje vědy a techniky Česká hlava zahájil akci Konektor. Ten se má stát mostem mezi vědeckým světem a malými a středními podniky, které by mohly výsledky výzkumů využít v praxi.

Česká hlava se dohodla s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a dalšími podnikatelskými subjekty, že jim poskytne vědecké projekty, které by mohly doplnit či nahradit stávající výrobní programy v podnicích. Zjistilo se totiž, že většina malých a středních podniků nemá čas ani možnosti věnovat se pravidelně kontaktům s vědeckými a výzkumnými organizacemi a sledovat, zda by se něco z jejich výsledků mohlo použít v jejich praxi.

Stejně tak ani vědecké organizace nemají kapacity pro obchodní jednání a mnohdy ani neznají všechny podnikatelské subjekty, kterým by se mohly jejich výsledky hodit.

Krátké anotace toho, co vědecká fronta nabízí, rozešlou podnikatelské svazy svými intranety všem svým členům. Informace se tak dostane tisícovkám podnikatelských subjektů. Opačně se pak k vědeckým institucím dostanou informace, co by v podnicích z pohledu výzkumu a vývoje potřebovali, kam se trhy a praxe ubírají.

Jak se do projektu Konektor zapojit?

Stačí zaslat krátký abstrakt vašeho projektu. Nemusí to být jen projekt, který je již kompletně připraven pro přechod do praxe. Může být teprve ve stadiu výzkumu a počátečního vývoje, ale pro zdárné dokončení je třeba větší finanční podpory ze strany nějakého komerčního subjektu. Je třeba ho napsat spíše formou populárně vědeckou, než jako abstrakt vědeckého článku, aby projekt mohli rychle pochopit i lidé, kteří běžně vědecké publikace nesledují.

Celá akce je pro všechny účastníky zdarma.

Informace k projektu Česká hlava naleznete zde.