Češi pomáhají s vývojem ekologických výbušnin

Vývoj nových, ekologicky šetrnějších výbušnin je celosvětovým trendem. Čeští vědci vynalezli systém, který jako první dokáže přesně měřit průběh výbuchu a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti. Českým firmám to umožní předběhnout konkurenci. Technologická agentura ČR (TA ČR) projekt podpořila částkou 11,2 miliónu korun.

Ekologická výbušnina | TA ČR

 

Při přípravě výbušnin je nutné přesně měřit řadu veličin. Důležitá je zejména detonační rychlost, tedy rychlost šíření výbušné přeměny sloupcem trhaviny. Tu dosavadní přístroje neumějí změřit s potřebnou přesností.

Nově to ale umožňuje společný projekt, respektive systém společností OZM Research, FOTON a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického (VUT) v Brně s názvem Optimex.

Méně škody při průmyslových výbuších

Díky systému je zároveň možné vyvíjet nové prvky pro rychlou a spolehlivou aktivaci bezpečnostních systémů při výbuchu.

„To výrazně přispěje k ochraně zdraví a snížení materiálních škod způsobených průmyslovými výbuchy. Při vývoji nových výbušnin přinese navíc značné zlevnění výzkumu,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko.

Pojem výbuch lze definovat jako rychlou chemickou reakci spojenou s uvolněním značného množství energie ve velmi krátkém čase. Reakční zóna se šíří vybuchujícím materiálem rychlostí v rozsahu desítek až tisíců metrů za sekundu. V závislosti na této rychlosti se liší i ničivé účinky výbuchu na okolí.

Z tohoto důvodu je hodnota rychlosti jedním z nejdůležitějších kritérií používaných pro určování látek nebezpečných při výbuchu, takzvaných energetických materiálů.

Zařízení na měření průběhu výbuchu | TA ČR

 

„Jako nejvhodnější metoda se jeví měření s pomocí čidel vyrobených z optických vláken. Jeho velkou výhodou je i možnost určení vlastností zkoumaných látek na základě intenzity a časového průběhu optického signálu vznikajícího v průběhu výbuchu,“ vysvětlil Miloslav Krupka, jednatel společnosti OZM Research.

To je důležité i při vývoji nových výbušných látek, kterému se dnes věnuje řada vědeckých pracovišť po celém světě. Snaží se vyvinout nové, ekologické typy třaskavin.

Dosud se k těmto účelům využívaly většinou sloučeniny na bázi těžkých kovů jako olovo a rtuť. Ty však přestávají být únosné kvůli svému negativnímu vlivu na životní prostředí. Kromě toho ohrožují i zdraví osob, které s nimi pracují.

Měření teploty uvnitř výbuchu

„Použití nového českého přístroje umožňuje zjistit rychlost detonace už při výbuchu velmi malého množství testované látky,” dodal Krupka.

Čeští vědci také vyvinuli a ověřili metodiky využívající optovláknové sondy k určování dalších podstatných veličin. V budoucnu bude možné kupříkladu změřit teplotu uvnitř vybuchující nálože.

Zdroj: Novinky