Centrum v Brně získalo 700 milionů na výzkum nemocí ve stáří

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC) získalo z Evropské unie grant v hodnotě skoro 700 milionů korun. Za peníze vytvoří tým zhruba 220 výzkumníků, kteří budou zkoumat stárnutí a s ním související choroby, zejména nádory, chronické záněty a degenerativní onemocnění mozku a srdce.

Ředitel svatoanenské nemocnice Martin Pavlík uvedl, že projekt zlepší chápání stárnutí a vyvinou se taková léčebná řešení, díky kterým bude možné považovat stárnutí za výhodu, nikoli za přítěž.

Projekt nazvaný Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí dostal peníze ze Strukturálních fondů Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného ministerstvem školství. „Projekt představuje mezník v regionální spolupráci sjednocením pěti nejlepších moravských výzkumných center na translační medicínu,“ uvedla Veselá.

Do projektu se zapojí více než 220 výzkumníků z ICRC, Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, Regionálního centra aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu (RECAMO), Neurologické kliniky Lékařské fakulty Fakultní nemocnice Olomouc a z Blood Cancer Research Group při Ostravské univerzitě v Ostravě (BCRG).

Odborníci se rozdělí na čtyři skupiny, jedna se zaměří na stárnutí a rakovinu, druhá na stárnutí a chronické záněty, další na degenerativní procesy ve stáří a poslední na posílení zdravého stárnutí a metody pro zpomalení procesu stárnutí. Veselá uvedla, že podle odborníků by pokroky v lékařské péči v relativně blízké budoucnosti měly umožnit lidem ve vyspělých zemích dožít se věku až kolem 120 let.

Česká populace stárne a podle Veselé to bude pokračovat. V ČR je skoro 10,6 milionu obyvatel a pětinu tvoří lidé starší 65 let. Do roku 2060 by tato věková populace měla tvořit více než polovinu obyvatelstva.

Zdroj: euro.cz