Cena ministra za mimořádné výsledky ve výzkumu za rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijímá návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2017 nejpozději do 29. září 2017. Návrhy budou považovány za doručené navrhovatelem v této lhůtě podle označení návrhu na ocenění podatelnou MŠMT. Doručení návrhu do podatelny MŠMT se doporučuje v dostatečném předstihu nezbytném pro zpracování a označení v podatelně MŠMT. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a to ve dvou vyhotoveních na formuláři s uvedenými náležitostmi na adresu MŠMT.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

Podrobné informace zde.

Zdroj: MŠMT