Cena Milady Paulové pro rok 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové za rok 2018 bude udělena v oblasti věd o vzdělávání a výchově nebo též také věd edukačních.

Prostřednictvím Ceny, která nese jméno historičky, jež jako první žena získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se také první profesorkou na našem území (1939), MŠMT oceňuje vědeckou práci významných českých badatelek a nabízí inspiraci začínajícím vědkyním a studujícím, které vědeckou dráhu zvažují.

Oblast věd o vzdělávání a výchově byla pro rok 2018 navržena z mnoha důvodů. Letošní Cena Milady Paulové si klade za cíl ocenit a poukázat na práci vědkyň v oblasti věd o vzdělávání a výchově, které v současné době zaznamenávají značný rozvoj související s jejich významem a dopadem na jedince a celou společnost. Jejich působení zahrnuje vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a také vzdělávání v období stáří.

Pedagogické profese ve veřejné sféře byly historicky jednou z prvních oblastí, ve které bylo ženám umožněno působit. Na 10 000 zaměstnaných žen v roce 1880 připadlo jen 33 učitelek nebo vychovatelek veřejných ústavů. Dnes na pedagogických fakultách studuje 80 % žen a pozici docentek zastává 46 %. Akademickou hodnost profesor má „jen“ 26 % žen. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto ocení celoživotní přínos žen této vědecké disciplíně a zviditelní ty, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější.

Nominaci  na Cenu Milady Paulové za rok 2018 může předkládat jednotlivec, skupina nebo instituce prostřednictvím nominačního dopisu v elektronické podobě zaslaného na cena@soc.cas.cz a to nejpozději do 21. září 2018. Podrobněji v pravidlech soutěže.

Zdroj: MŠMT