Cena Inženýrské akademie ČR 2016

Letos již podevatenácté byla udělena Cena Inženýrské akademie. Slavnostní předávání ceny se uskutečnilo v pondělí 5. prosince v Betlémské kapli v Praze pod záštitou rektora ČVUT v Praze a děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze. 

Cena za rok 2016 byla udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt „Realizace stavební části souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka“. Ocenění převzal autorský kolektiv Metrostav, a. s., pod vedením Ing. Miloslava Hadravy, FEng. Inženýrská akademie ČR ocenila realizaci souboru dopravních staveb – Tunelový komplex Blanka, jehož výstavba vyžadovala spolupráci mnoha týmů z řad investorů, projektantů a dodavatelů. Byly použity pokrokové technologie respektující složité geologické podmínky. Systém řízení provozu v Tunelovém komplexu Blanka zajišťuje jeho vysokou bezpečnost a plynulost a systém větrání je mimořádně přátelský k životnímu prostředí. Projekt prokázal schopnosti českých projektantů a dodavatelů postavit rozsáhlé dílo, jehož výstavba byla s velkým zájmem sledována i ze zahraničí.

Cena Inženýrské akademie ČR se uděluje každoročně domácím i zahraničním osobnostem a týmům za výsledek tvůrčí práce – vynikající realizovaný technický projekt nebo významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu, s cílem stimulovat práci řešitelských kolektivů vědeckých a výzkumných pracovníků, konstruktérů, inženýrů a technických pracovníků. Sponzory Ceny Inženýrské akademie ČR jsou Nadace Preciosa a MM Průmyslové spektrum.

Rada Inženýrské akademie ČR udělila Čestnou cenu Inženýrské akademie ČR za nejlepší příspěvek MM Science Journal článku „Virtual reality based design and calculation tool for improving dynamics of machine tools“ autorskému kolektivu –Volker Wittstock, Martin Kolouch, Jan Berthold a Markus Richter z Technické univerzity Chemnitz.

Na slavnostním večeru byly také předány dekrety nově zvoleným členům Inženýrské akademie ČR, kteří byli zvoleni na Valném shromáždění Inženýrské akademie ČR dne 8. listopadu. Jsou jimi Ing. Jiří Čáp, Ph.D., prof. Ing. Petr Hájek, CSc., prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., Ing. Karel Kouřil, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc, ES, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., prof. Ing. Doncho Naumov Partov, Ph.D. a Ing. Michal Szota, Ph.D.

Slavnostní atmosféru umocnil koncert skupiny Prague Cello Quartet.