CEITEC se zapojil do celoevropského projektu, který vyvíjí systémy monitorující zdraví člověka

V květnu byl oficiálně zahájen projekt NextPerception, který se nejen zaměří na inteligentní snímání pacientů ve zdravotnictví, ale zároveň s tím propojí téma vývoje automatizovaného řízení. Finanční podpora ve výši 30 miliónů EUR by měla umožnit pokrok ve způsobech včasného odhalování při zhoršení zdravotního stavu pacientů. Zároveň však je i cílem otevřít cestu, která by v rámci automatizované dopravy budoucnosti mohla vést ke zlepšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Mezi zapojující se výzkumníky z evropských institucí patří i vědci z CEITEC VUT.

Snímací technologie se staly součástí našeho každodenního života. Lidé se stále více při rozhodování spoléhají na komplexní inteligentní systémy. Patrné to je nejen ve zdravotnictví, kde monitorují i ty nejmenší změny zdravotního stavu pacienta, ale také v dopravě, kde automatická řešení řízení přebírají kontrolu nad vozidlem. „Rozhodování se stále více přenáší z lidí na stroje. Vyjímkou nejsou ani potencionálně rizikové oblasti, jako je zdravotnictví nebo doprava. Proto je zásadní zajistit, aby technologie snímání a usuzování byly bezpečné a spolehlivé,“ komentuje důležitost projektu NextPerception jeho manažer Johan Plomp z finského VTT Technical Research Centre.

Úkolem vědců z CEITEC VUT bude, v čele s Jaromírem Hubálkem, vyvíjet systémy nositelné na těle (tzv. wearable devices). Ty umožní vyhodnocování nejen sportovních aktivit, ale zejména vitality a zdraví uživatele. Zároveň ho bude technologie schopna informovat o vývoji kvality jeho životního stylu. „Vedle vývoje algoritmů zpracování naměřených dat pro daný účel bude také potřeba vyvinout nové senzory a implementovat umělou inteligenci. Ve spolupráci s evropským konsorciem by měl vzniknout celý systém pro monitorování vitality a zdraví u stárnoucích lidí. Zaměřovat se bude zejména na ty, kteří jsou stále pracovně aktivní. Cílem je pomoci udržovat životní standardy co nejdéle, to znamená i do důchodového věku,“ popisuje vedoucí výzkumné skupiny Chytré nanonástroje. Systém bude podle něj velmi dobře uplatnitelný i u sportovců a u všech, kteří chtějí být včas varováni, vyskytne-li se nějaký patologický jev v monitorovacích parametrech poukazující na počínající onemocnění.

Na svém výzkumu vědci z CEITEC spolupracují s Ústavem biomedicínského inženýrství na FEKT. Dále se za VUT zapojuje i FIT. Dohromady na tři roky trvajícím projektu NextPerception spolupracuje celkem 43 institucí a společností. Hlavním koordinátorem je VTT Technical Research Centre of Finland.

Autor: Kateřina Vlková
Zdroj: CEITEC