CEITEC má nový superrozlišovací mikroskop. Jde o první mikroskop této kategorie v Česku

Sdílená laboratoř Buněčného zobrazování CELLIM, která je součástí vědecko-výzkumného centra CEITEC, přidala ke svému špičkovému vybavení další skvost – unikátní fluorescenční mikroskop značky ZEISS, model Elyra 7 with lattice SIM. Tento mikroskop svými rozlišovacími schopnostmi převyšuje klasické světelné mikroskopy. Elyra 7 patří do kategorie tzv. superrozlišovacích světelných mikroskopů, které svým rozlišením překračují limit daný difrakcí světelného paprsku. Je to první fluorescenční mikroskop této kategorie v České republice.

Fluorescenční mikroskopie je v současnosti jednou ze základních metod zkoumání mikrosvěta v experimentální biologii a hybnou silou dnešního biomedicínského výzkumu. Elyra 7 přesahuje svým rozlišením limity dané fyzikálními vlastnostmi světla a umožňuje detailnější pohled na struktury, které dříve nebyly možné. Limity světelných mikroskopů jsou dány fyzikálními vlastnostmi světelného paprsku, resp. jeho difrakcí neboli ohybu a do nedávné minulosti se vědci domnívali, že tyto limity nelze překročit. Za vývoj technologií umožňující překročit tyto hranice byla v roce 2014 udělena Nobelova cena Ericu Betzigovi, Williamu Moernerovi a Stefanovi Hellovi. Elyra 7 využívá dvě technologie – lokalizaci jednotlivých fluorescenčních molekul (SMLM) a mikroskopii přes strukturovanou mřížku (SIM). Modul SIM používá revoluční technologii tzv. Lattice SIM, který se proti klasickému SIM vyznačuje vyšší přesností, rychostí a citlivostí. Díky tomu lze tímto systémem pozorovat extrémně rychlé děje v buňkách/tkáních/organismech v několika kanálech (barvách), a to i v delším časovém horizontu.

Cena tohoto unikátního fluorescenčního mikroskopu i s výpočetní stanicí a datovým úložištěm se vyšplhala na téměř 22 milionů korun. Mikroskop byl pořízen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí národní výzkumné infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging. Využívat ho mohou nejen vědci a vědkyně z centra CEITEC, ale díky principu otevřeného přístupu (OPEN ACCESS) k němu budou mít přístup i lidé z ostatních univerzit, výzkumných ústavů nebo biotechnologických firem. Sdílená laboratoř CELLIM poskytuje vědcům a vědkyním služby v oblasti světelné mikroskopie, od přípravy vzorku přes získávání mikroskopických dat až po jejich finální obrazovou analýzu. Více informaci můžete nalézt zde.

Autor: Ester Jarour
Zdroj: CEITEC
Ilustrační foto: pixabay.com