Budoucnost programů mezinárodní spolupráce ve VaV

Po dlouhé době pozitivní zpráva!

AVO již od vydání záměru rozpočtu na 2016 s výhledem na 2017, 2018 upozorňuje, že dojde k výpadku podpory mezinárodní spolupráce po 3 roky (týká se programů EUPRO, EUREKA, COST.. ).

Po mnoha usilovných jednáních iniciovaných Asociací výzkumných organizací se rozhodlo MŠMT alespoň urychlit práce na vypsání nového programu Inter Excelence, který by mohl být vypsán již v roce 2016 s financováním projektů od 2017.

Prezentace Jiřího Burgstallera, ředitele odboru strategických programů a projektů, ve které na jednání sítě NINET v Technologickém centru AV ČR nastínil budoucí možnosti pokračování bloku projektů EUPRO, EUREKA, COST.

Zdroj: AVO