Brožura CZELO: Good Practice Examples of H2020 Projects in Visegrad countries

Kancelář CZELO připravila informační brožuru zaměřenou na příklady dobrých praxí projektů H2020 s účastí zemí V4. Brožura "Good Practice Examples of H2020 Projects in Visegrad countries" představuje úspěšné H2020 konsorciální projekty s účastí alespoň třech partnerů ze zemí V4 a také vybrané příklady úspěšných projektů Evropské rady pro výzkum, ERA Chairs, Teaming a Nástroje pro malé a střední podniky. Brožura rovněž nabízí osobní zkušenosti koordinátorů s přípravou H2020 projektů.

Brožura je k dispozici v elektronické formě pod odkazem zde.

Zdroj: CZELO