Brněnští vědci se podílí na mapování doporučení k prevenci a péči při COVID-19

Pandemie COVID-19 stále převrací každodenní život a oslabuje zdravotnické systémy na celém světě, čímž se vědecká komunita ocitá v závodě s časem nutným ke sledování a kontrole šíření infekce.

Vědci ze všech oborů jsou stále připraveni jednat velmi pohotově v boji proti COVID-19 a v mnoha případech se spojují, aby navázali inovativní a dalekosáhlá partnerství s cílem pokročit v kolektivním porozumění viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19.

Za tímto účelem vede síť Cochrane globální spolupráci vedenou Cochrane Canada a Collaborating Centre of WHO for Infectious Diseases, Research Methods and Recommendations z McMaster University a s mezinárodním konsorciem výzkumných pracovníků napříč šesti kontinenty za účelem vytvoření živé mapy nejnovějších doporučení založených na důkazech pro prevenci a péči o COVID-19.

Profesor Holger Schünemann, Michael G. DeGroote Cochrane Canada Centra, hlavní řešitel projektu k tomu dodávají: „Když čelíme krizi veřejného zdraví takového rozsahu, je opravdu nezbytné, abychom spojili síly s našimi vědeckými kolegy a poučili se z jejich zkušeností a nabyli jejich perspektiv.“

V tomto projektu je zapojena také Lékařská fakulta Masarykovy univerzity prostřednictvím svých třech mezinárodních výzkumných center Cochrane Česká republika, České Centrum Evidence-Based Healthcare; Centrum Excellence JBI a GRADE centrum Masarykovy univerzity. „Právě prostřednictvím těchto jedinečných partnerství jsme schopni přispět k rostoucímu souboru důkazů smysluplnými a účinnými způsoby,“ dodal Miloslav Klugar spoluřešitel projektu a ředitel Českých Cochrane, JBI a GRADE center na lékařské fakultě.

„Ještě když jsem byl děkanem lékařské fakulty, tak jsem podpořil vznik Českého Cochrane centra, které doktor Klugar se svým týmem založil. Toto pracoviště podporuje rozhodování o zdravotní péči na základě nejlepších vědeckých důkazů a tyto expertízy jsou pro Masarykovu univerzitu a celou vědu zásadní,“ uvedl rektor MU Martin Bareš.

Mapa, která bude postupně zaváděna od prosince 2020, navazuje na předchozí práci týmu na společném vývoji databáze doporučení WHO pro prevenci a péči o TBC. Díky využití možností volně přístupné digitální platformy poskytne mapa subjektům s rozhodovací pravomocí, včetně tvůrců politik, zdravotnických pracovníků, výzkumných pracovníků a široké veřejnosti, kdekoli na světě ucelený katalog kriticky zhodnocených vědeckých důkazů v angličtině a francouzštině. Co je však nejdůležitější „je dostat důkazy do rukou těch, kdo rozhodují, když je nejvíc potřebují“, glosoval Schünemann.

„Během globální pandemie je nezbytné, abychom vypracovali doporučení z vysoce kvalitních guidelinů, které budou přístupné i snadno dostupné,“ uvedla doktorka Tamara Lotfiová, výzkumná spolupracovnice a koordinátorka projektu na McMaster University’s WHO Collaborating Centre for Infectious Diseases, Research Methods and Recommendations. Lotfiová hraje ústřední roli v probíhajícím vývoji mapy, dodala, že konečná verze umožní uživatelům plně uvést do kontextu své vyhledávací dotazy, což jim umožní přijímat včasná a informovaná rozhodnutí na místní, celostátní nebo mezinárodní úrovni.

„Uživatelům bude stačit jednoduše definovat populaci a intervenci, aby v mapě našli doporučení, která nejlépe odpovídají jejich potřebám,“ dodala Jitka Klugarová, zástupkyně ředitele Českých Cochrane, JBI a GRADE center, která na projektu také spolupracuje.

Všechna kontextualizovaná doporučení budou vyhledatelná a sdílená. Urychlení dostupnosti nových důkazů tak podpoří a zefektivní implementaci a výzkumné úsilí a po celém světě, včetně zemí s nízkými a středními příjmy (LMIC). „COVID-19 uvalil na zdravotnické systémy LMIC s omezenými zdroji vysokou daň, což podtrhuje kritickou potřebu lepšího přijímání důkazů do politiky a praxe,“ řekl doktor Joseph Mathew, pediatr z indického Post Graduate Institute of Medical Education & Research a spoluřešitel projektu.

Proděkanka Lékařské fakulty MU a zástupkyně ředitele Českého Cochrane centra Andrea Pokorná podotkla: „Rychle se vyvíjející pandemie COVID-19 je výzvou k rychlému rozvoji, hodnocení, šíření a aktualizaci mnoha klinických doporučených postupů. Abychom se s touto výzvou vypořádali, mezinárodní tým, v projektu COVID-19 mapa doporučení poskytne důvěryhodná doporučení založená na vědeckých důkazech, k nimž bude mít přístup kdokoliv a budou aplikována prakticky v jakémkoli prostředí po celém světě. Jsem hrdá na to, že jsem měla tu čest stát u zrodu Českého Cochrane centra, jehož vznik významně podpořil Ladislav Dušek, který je i nadále jeho čestným členem“.

"Dohromady jsme se zmobilizovali ve velmi krátkém čase. Doufáme, že poskytnutím přístupu k těmto doporučením a jejich podkladovým důkazům omezíme plýtvání ve výzkumu tím, že využijeme již vynaložené úsilí. Vědomí toho, co existuje, může také pomoci při rozhodování o tom, jaké další doporučené postupy by měly být vytvořeny, a pomůže účelně řídit využití prostředků na další výzkum COVID-19,“ uzavřel Klugar.

Děkan LF MU Martin Repko k tomu dodává: "Ukazuje se, jak biomedicínské obory jsou široké a jak důležitou roli hraje spolupráce. Ze své pozice musím jen poděkovat za aktivity, které překračují naše hranice a jsou tak příspěvkem pro zvýšení globálních informací ke COVID19.“

Živou mapu financuje Kanadský institut pro výzkum zdraví (CIHR).

Zdroj: MUNI
Ilustrační foto: pixabay.com