Brněnští lékaři si nechali v USA patentovat technologii na odposlouchávání srdce

Čeští vědci získali americký patent na technologii určenou kardiologům. Novinka dokáže určit elektrickou aktivaci srdečních komor a s přesností na jednotky milisekund měří jejich vzájemné zpoždění. To pomáhá přesněji stanovit léčbu pro konkrétního pacienta se selhávajícím srdcem a tím výrazně prodloužit délku života. Předností je i cenová dostupnost.

„U zdravého srdce se obě komory aktivují současně, tedy synchronně. U nemocného, například po rozsáhlém infarktu, může docházet ke zpoždění aktivace levé komory, výkon srdce se snižuje a srdeční choroba se zhoršuje. Existuje sice efektivní léčba této komorové dyssynchronie pomocí speciálního kardiostimulátoru, ale ta nefunguje u každého,“ vysvětlil důležitost nového postupu Pavel Jurák z oddělení Medicínských signálů Ústavu přístrojové techniky AV ČR a vedoucí výzkumného týmu.