Brněnské VUT má jako první technická škola institucionální akreditaci

Vysoké učení technické (VUT) v Brně získalo ve čtvrtek 24. ledna kladné stanovisko Národního akreditačního úřadu ve věci takzvané institucionální akreditace. Brněnská technika je tak první z takto zaměřených vysokých škol, která ji získala, celkově je devátou univerzitou v ČR, jež může tímto způsobem sama schvalovat studijní programy.

„Je to pro nás důležité, protože díky institucionální akreditaci budeme moci rychle a operativně reagovat na potřeby praxe, což je obzvlášť důležité v rychle se měnící oblasti techniky. Na druhou stranu nám to bohužel bezesporu přinese i zvýšení vnitřní administrativy,“ konstatoval rektor VUT Petr Štěpánek.

Institucionální akreditace opravňuje školu, aby sama schvalovala své studijní programy v sedmi oblastech vzdělávání: elektrotechnika, energetika, chemie, informatika, stavebnictví, ekonomické obory a také společná oblast strojírenství, technologie a materiály.

„Fakulta architektury a Fakulta stavební už nyní společně připravují rozšíření pro oblast architektura a urbanismus, stejně tak chystá sama stavební fakulta nový bakalářský studijní program Environmentálně vyspělé budovy,“ doplnil prorektor pro studium Miroslav Doupovec.

Možnost uplatnění ve více směrech

VUT tak v roce svého 120. výročí získá novou možnost slučovat stávající studijní obory do obecnějších studijních programů, které budou mít jednotlivé specializace. Na diplomech absolventů se bude nově uvádět jen samotný studijní program.

„Naším cílem je postupné zjednodušení struktury studia díky integraci jednotlivých oborů do zastřešujících programů. Chceme dát našim absolventům možnost všeobecného uplatnění ve více směrech,“ pokračoval Doupovec.

Brněnská technika připravovala kvůli akreditaci všechny podklady i vnitřní dokumenty školy téměř rok, samotnou žádost o ni podala loni v červenci.

„VUT může nyní samo schvalovat své studijní programy, nicméně i když to bude vnitřní posuzování, půjde i nadále o velmi náročný proces. Chceme, aby byla zajištěna kvalita výuky,“ uzavřel prorektor.

Institucionální akreditace platí na 10 let, jako první ji u nás získala Univerzita Karlova, poté následovala brněnská Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, pražská Česká zemědělská univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola ekonomická v Praze a Ostravská univerzita.

Zdroj: novinky.cz