Biologické centrum získalo evropský certifikát pro oblast lidských zdrojů

Biologické centrum Akademie věd ČR se stalo jednou z prvních výzkumných institucí v České republice, které získaly prestižní evropský certifikát HR Excellence in Research Award. Zařadilo se tak po bok Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, jenž je nositelem téhož ocenění od letošního ledna. Certifikát uděluje Evropská komise výzkumným pracovištím, která vynikají kvalitním řízením lidských zdrojů, a stávajícím i potenciálním zaměstnancům tak zaručují etické a profesionální pracovní prostředí.

V Evropě je nyní více než 440 ústavů, jež se mohou certifikátem HR Award pochlubit, ty české lze zatím spočítat na prstech jedné ruky. „Díky této evropské certifikaci Biologické centrum usiluje o to stát se atraktivnějším zaměstnavatelem pro špičkové odborníky z domova i ze zahraničí,“ konstatuje Daniela Procházková, referentka publicity Biologického centra. Certifikát HR Award podle ní zároveň potvrzuje, že instituce plní podmínky Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodex přijímání vědeckých pracovníků, což je důležité i pro získávání evropských dotací na výzkum.

K nejdůležitějším bodům personální politiky patří otevřené a transparentní přijímání nových zaměstnanců, profesní vzdělávání a dvojjazyčnost instituce. Aby Biologické centrum certifikaci získalo, vypracovalo strategické dokumenty, v nichž se zavázalo k řadě změn. „Pracujeme na webové aplikaci, kam se budou uchazeči hlásit on-line, budou tam zveřejněna přesná pravidla pro přijímací řízení, ale také zpětné hodnocení uchazeče,“ uvádí příklad hlavní řešitelka projektu Renata Novotná, jejíž tým pracoval na získání certifikátu téměř dva roky. „Mezi naše další úkoly patří oficiální zavedení angličtiny jako druhého pracovního jazyka, vytvoření systému profesního vzdělávání a mentoringu a také systému, jakým budeme vítat nové zaměstnance, aby se v naší instituci co nejsnáze orientovali a příjemně zapracovali,“ vysvětluje Novotná. Důraz bude v neposlední řadě kladen i na popularizaci vědeckých poznatků.

Certifikát je třeba obnovovat

„Získávat kvalitní vědecké pracovníky a zajistit pro jejich práci a rozvoj kariéry vhodné pracovní podmínky je pro nás jednou z hlavních priorit,“ zdůrazňuje ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer. „Jsem rád, že se nám podařilo certifikát Evropské komise získat, a vnímám to jako velký závazek pro naše další zlepšování se,“ dodává.

Ocenění HR Excellence in Research Award se neuděluje na neomezenou dobu, instituce se naopak v pravidelných intervalech zodpovídají Evropské komisi z dosažených výsledků a musejí svůj certifikát obhájit. Pravidelně si tak nastavují další cíle rozvoje na poli lidských zdrojů.

Autor: Daniela Procházková, Milan Pohl
Zdroj: AV ČR