BiodivRestore Call 2020: nová mezinárodní výzva zaměřená na ochranu a obnovu ekosystémů

Strategická síť BiodivERsA a Water JPI na podzim letošního roku vyhlásí společnou mezinárodní výzvu BiodivRestore Call 2020. Cílem této výzvy je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí. 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do tohoto ERA-NET cofundu zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně připravuje pravidla pro české uchazeče, která budou vycházet z programu Prostředí pro život, ze kterého budou úspěšní uchazeči následně financováni. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky. 

Výzva se bude věnovat těmto tematickým oblastem:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions 

Na základě předběžného harmonogramu je vyhlášení výzvy plánováno na 5. října 2020 s možností podat zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) do 7. prosince 2020.

Pro zapojení do výzvy BiodivRestore Call 2020 je třeba:

  • vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium – partneři nejméně ze 3 zapojených zemí (z čehož alespoň dvě jsou členské či přidružené země EU),
  • navrhnout téma společného projektu,
  • zvolit koordinátora projektu,
  • společně podat projekt do mezinárodního systému,
  • poslat TA ČR povinné přílohy českého uchazeče ve stejné lhůtě jako je termín pro podání pre-proposals

Seznam zemí, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko, Turecko

Pro hledání partnerů můžete využít:
BiodivRestore Partner Search Tool
LinkedIn Water JPI Researches Forum

Zdroj: TA ČR
Ilustrační foto: pixabay.com