BIC Brno uspořádalo konferenci o významu a vývoji ložisek strategických surovin

Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno je jediným soukromým řešitelem projektu excelentní vědy EXPRO podporovaného Grantovou agenturou ČR. S blížícím se koncem projektu proběhla dne 23.10.2023 celodenní konference s názvem „Karbonatity – jedinečné zdroje poznání i ekonomického růstu“.

V prostorách Národního technického muzea v Praze mohli účastníci slyšet novinky z aktuálního výzkumu karbonatitů a ložisek prvků vzácných zemin napříč všemi kontinenty a dále detailní informace o vývoji těchto jedinečných hornin a ložisek, která jsou zcela zásadní pro Green-Tech a High-Tech 3. tisíciletí při akceleraci využití tohoto tzv. koření moderních technologií.

Řešitelé projektu seznámili publikum z řad odborné, studentské i laické veřejnosti s výsledky svého výzkumu, závěrečný blok akce byl potom věnován popularizační debatě. Řešitel projektu prof. Jindřich Kynický debatoval společně se známý moderátorem Danielem Stachem o strategických surovinách vázaných na karbonatity a jejich využití v praxi.

Konference vznikla ve spolupráci s Českou geologickou službou a Národním technickým muzeem. Projekt výzkumu a vývoje s názvem „Vývoj staveb a geochemické signatury karbonatitů v čase: význam mobility a koncentrace kritických kovů“ řešený v programu Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO je realizován v letech 2019–2023 se státní podporou a zaměřením na oblast geologie, tak aby zapadly též do surovinové a energetické strategie ČR a EU.


Kontaktní osoba:
Ing. Petr Majer
majer@bicbrno.cz