AV ČR podepsala spolupráci s americkým ministerstvem energetiky

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová ve Washingtonu svým podpisem stvrdila počátek kooperace mezi jednotlivými pracovišti Akademie věd a Department of Energy, federálním úřadem Spojených států amerických. Tento úřad disponuje 17 národními výzkumnými laboratořemi, jeho rozpočet jen na vědu tvoří šest miliard dolarů ročně a má na starosti řešení energetických, environmentálních a jaderných výzev. Nová dohoda vytváří rámec pro budoucí dodatky o konkrétní spolupráci s jednotlivými ústavy AV ČR. První z těchto dodatků je rovněž na světě: projektovou smlouvu s Department of Energy uzavřel za Ústav fyziky plazmatu AV ČR jeho ředitel, Radomír Pánek.

Spolupráce Akademie věd ČR a Department of Energy je součástí Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci. „Dnes signovaný kontrakt nezavazuje Akademii ke konkrétním formám spolupráce, ale umožňuje relativně snadné dojednání dalších projektů mezi jednotlivými ústavy, tak jak se to dnes podařilo Ústavu fyziky plazmatu,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, která do USA odcestovala na celkem pětidenní návštěvu jako součást senátní delegace.

Projektová smlouva uzavřená mezi Department of Energy a Ústavem fyziky plazmatu AV ČR je klíčovou pro efektivní a intenzivnější spolupráci českých a amerických vědců v oblasti termonukleární fúze, případně fyziky plazmatu. "Jádro spolupráce bude spočívat v projektu nového tokamaku COMPASS Upgrade, o nějž projevili kolegové z USA velký zájem," zdůraznil Radomír Pánek, ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, který obě dnes podepsané smlouvy inicioval a předsedkyni Akademie věd do USA doprovodil.

Jednání v Department of Energy se zúčastnil také místopředseda Akademie věd Jan Řídký. „Představili jsme zde výzkumnou činnost ústavů i programy Strategie AV 21 včetně aplikačních laboratoří. Enormní zájem mají naši američtí partneři zejména o spolupráci na projektech ELI nebo HiLASE, ale nejenom zde,“ potvrzuje Jan Řídký, místopředseda Akademie věd pro oblast věd o neživé přírodě.

Tématem budoucí spolupráce proto mohou být i další obory, jimiž se Department of Energy zabývá, mimo jiné nukleární fyzika, informatika nebo biologické a biologicko-ekologické vědy.

Autor: Karolína Rachačová
Zdroj: AV ČR