Asociace nanotechnologického průmyslu

V pražském sídle agentury CzechInvest ve Štěpánské ulici se ve čtvrtek 27. listopadu 2014 sešli zástupci 12 českých nanotechnologických firem. Svým podpisem zde založili Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR. Ta chce do budoucna stavět na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě, dále jej posilovat a reprezentovat zájmy svých členů v českém průmyslu i v zahraničí. Zaměří se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce na komerční i akademické úrovni.

„Češi vynikají zejména v oblasti nanovláken a optiky, kde mohou navazovat na tradici a světově významné objevy profesorů Jirsáka a Delonga,“ konstatuje Jiří Fusek, specialista nanotechnologického sektoru agentury CzechInvest, který spolupracoval na založení asociace. „Zdejší firmy přichází s inovacemi na úrovni finálních produktů, což stále není běžné. Asociace má potenciál ještě více zviditelnit Českou republiku jako nanotechnologickou velmoc v očích zahraničních investorů,“ zdůrazňuje.

„Naší ambicí je vystupovat jako partner při tvorbě programů propagace odvětví ve vzdělávací i obchodní sféře, v oblasti ekonomiky na národní i evropské úrovni či při nastavování financování a podpory sektoru nanotechnologií,“doplňuje Jiří Kůs, předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, který zároveň stál při zrodu myšlenky jejího založení.

Členy Asociace jsou primárně subjekty z podnikatelské sféry. Konkrétně se jedná o firmy IQ Structures s.r.o., NANOVIA s.r.o., nanoSPACE s.r.o., Advanced Materials - JTJ s.r.o., SPUR a.s., NanoTrade s.r.o., ASIO, spol. s r.o., PARDAM, s.r.o., Výzkumný Technologický Institut s.r.o., HE3DA s.r.o., JIMIPLET, s.r.o. a NAFIGATE Corporation, a.s. Do budoucna však předpokládají úzkou spolupráci také s výzkumnými, vědeckými a vzdělávacími institucemi v oboru.

Kontakt na Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR:
Jiří Kůs, Předseda výkonné rady, tel.: +420 603 417 229, kus@nanospace.cz

(Zdroj: avo.cz)