Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím za rok 2017

Byla zveřejněna analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2017, kterou  zpracoval Odbor RVVI ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a s MŠMT.

Analýza obsahuje strategická doporučení, jako je např. finančně stabilizovat výzkumné organizace posílením dlouhodobé institucionální složky státního rozpočtu na VaVaI vůči účelové ve vazbě na nový způsob hodnocení výzkumných organizací akcentující kvalitu výstupů a jejich využitelnost v inovacích, využít potenciál center VaV vybudovaných z prostředkův SF EU (zejména OP VaVpI) jako základnu pro dlouhodobou spolupráci v aplikovaném výzkumu, zavést pravidelný monitoring uplatnění výzkumných infrastruktur v aplikovaném výzkumu pro potřeby významných odvětví národního hospodářství ČR, realizovat opatření motivující výzkumné organizace k aplikaci výsledků základního výzkumu a k provádění aplikovaného výzkumu a opatření podporující zvyšování kvality publikačních výstupů a internacionalizaci zejména v základním výzkumu a podrobněji se zabývat otázkou špičkového výzkumu v mezinárodním srovnání a sledovat posun ČR v této oblasti. Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dokument projednala na svém jednání 14. prosince 2018 a analýza byla předložena Vládě ČR 21. ledna 2019. Dokument je dostupný zde a zde.

Zdroj: CZELO