Aktuální informace o programech podpory podnikání

Dne 4. 6. 2015 byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část pro program INOVACE – inovační projekt. Pravidla obsahují popis postupu podání předběžné žádosti v programu INOVACE – inovační projekt v aplikaci IS KP14+. Výzva v programu Inovace – inovační projekt byla vyhlášena 29. 5. 2015, příjem předběžných žádostí probíhá od 2. 6. 2015 do 30. 11. 2015.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část je k dispozici zde spolu s textem Výzvy a ostatními přílohami.