Aktuální informace o programech podpory podnikání

Upřesnění bodu 6.1 Výzev vyhlášených 24. 10. 2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vysvětlující stanovisko k bodu 6.1 Výzev – Výběrová řízení k výzvám ICT a sdílené služby – Výzva II, Školicí střediska – Výzva II, Nemovitosti – Výzva II, Marketing – Výzva II, Spolupráce – Klastry – Výzva III a Partnerství znalostního transferu – Výzva II. Příloha Vysvětlující informace k bodu 6.1 Výzev – Výběrová řízení je k dispozici na webu API pod záložkami jednotlivých výzev.


Program Nemovitosti – aktualizace příloh

V programu Nemovitosti - Výzva II byla aktualizována příloha Doplňkové informace ke způsobu předkládání povinných příloh a hodnocení vybraných kritérií. První strana byla rozšířena o text k aktivitě regenerace zóny a byla upravena hodnotící kritéria. Dále byla zveřejněna nová příloha Příručka vyplnění Žádosti o podporu v IS KP14+. Text Výzvy II programu Nemovitosti včetně příloh je k dispozici zde.


Program Služby infrastruktury – aktualizace přílohy

V minulých dnech byla aktualizována Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - zvláštní část programu Služby infrastruktury - Výzva II. Text Výzvy II programu včetně příloh je k dispozici zde.


Kalendář akcí

Agentura pro podnikání a inovace Vás zve na seminář, který se uskuteční 15. listopadu 2016 v Liberci. Více informací o semináři naleznete v pozvánce.


Pokud chcete být i nadále informováni o novinkách týkajících se programů podpory OP PIK, zaregistrujte se k odběru newsletteru na webový stránkách Agentury pro podnikání a inovace www.agentura-api.org

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@agentura-api.org

Zdroj: czechinvest