Manuál prognostických metod 1

Publikace Manuál prognostických metod 1 - Editor: Martin Potůček, autoři: Barbora Duží, Karel Klusáček, Martin Nekola, Markéta Nekolová, Pavel.

Analýza inovačního potenciálu krajů ČR

Analýza inovačního potenciálu krajů ČR komplexně mapuje stav výzkumných a inovačních kapacit na regionální úrovni. Cílem publikace bylo systematické zhodnocení…