Akční plán EK pro oběhové hospodářství

Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství, který přijala v prosinci 2015. Zpráva sděluje hlavní výsledky akčního plánu a nastiňuje výzvy, které je stále třeba překonat na cestě ke klimaticky neutrálnímu a konkurenceschopnému oběhovému hospodářství, v němž se minimalizují tlaky na přírodní a sladkovodní zdroje a ekosystémy.
Zjištění uvedená ve zprávě jsou tématem každoroční konference zainteresovaných stran  v oblasti oběhového hospodářství, která se koná v těchto dnech (6. a 7. března 2019) v Bruselu.

Více informací zde.

Zdroj: tc.cz