Absolventi 3D tisku už se uplatňují ve výzkumu, strojírenství a v lékařství

Výroba prototypů pro automobilový a letecký průmysl, ale i vybrané lékařské obory. Tam všude naleznou uplatnění absolventi škol s technickým zaměřením, kteří během studia rozvíjeli své znalosti a dovednosti v oboru 3D tisku. Na poptávku z pracovního trhu reagují už i vysoké školy v Česku zařazováním odborných předmětů, ale chystá se i spuštění samostatného oboru.

Aditivní technologii na VŠB-Technické univerzitě Ostrava letos úspěšně ukončilo 25 studentů. Předmět, který se zabývá tvorbou trojrozměrných objektů z digitálních dat a ve kterém převažuje 3D tisk pro průmyslové účely, prošel novou akreditaci a čeká jej další rozvoj. VŠB-TU Ostrava, konkrétně její Fakulta strojní a Fakulta materiálově-technologická, ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci od nového školního roku navíc zavádějí nový předmět Aditivní technologie v průmyslovém designu pro meziuniverzitní obor Průmyslový design.

A nabídka studijních předmětů se bude dále rozšiřovat. „S ohledem na zvyšující se zájem o tuto multioborovou problematiku lze v budoucnu očekávat, že vznikne nový univerzitní obor pro magisterský stupeň studia, jelikož se zde prolíná hned několik souvisejících předmětů. Studenti tak získají více vědomostí a zkušeností od kvalifikovaných pedagogů a výzkumných pracovníků," říká Marek Pagáč, který tým strojních inženýrů z VŠB-TU Ostrava řídí pod hlavičkou centra 3D tisku Protolab.

Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s výrobci průmyslových 3D tiskáren dává studentům optimální podmínky, jak se prakticky připravit pro studium aditivních technologií. Žáci na základě praktického studia pochopí, jak lze 3D tiskem vytvořit různé druhy výrobních prototypů. Společnost Renishaw univerzitě zapůjčila jednu z vlastních 3D tiskáren. S modelem Renishaw AM 400 se týmu konstruktérů podařilo z laserem roztaveného kovového prášku vytisknout vůbec první koloběžku a VŠB-Technická univerzita Ostrava tak získala pozoruhodné světové prvenství.

Kromě vysokých škol v Ostravě a Olomouci do svých osnov zařazují aditivní technologie i další české školy. Fakulta strojní ČVUT v Praze otevřela volitelný předmět Aditivní a alternativní technologie, který uvádí posluchače do rychlého prototypování výrobků i standardních průmyslových výrobních procesů.

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně zase slibuje samostatnou práci s 3D tiskárnou a pochopení procesu tisku v předmětu Digitálního sochařství - 3D tisku.

Na absolventy aditivních technologií a 3D tisku čekají zejména ve strojírenských firmách a výzkumných centrech

Aditivní technologie nacházejí stále větší uplatnění, a to především díky poptávce ve výzkumu a vývoji. „Na úzce vymezeném pracovním trhu, na veřejných výzkumných institucích a veřejných vysokých školách poptávka po expertech se znalostmi 3D tisku nepochybně je," říká Martin Víta, zakladatel portálu ResearchJobs.cz, jehož web se zabývá pracovními pozicemi v oblasti výzkumu, inovací a na akademické půdě. 3D tisk figuruje na nejrůznějších typech pozic - od technických pracovníků až po špičkové výzkumníky. Rozvíjí se zejména na průmyslově zaměřených oborech, respektive pracovištích, druhým nejvýznamnějším oborem jsou medicínské vědy,"vysvětluje Víta aktuální stav na trhu práce.

Poptávka po absolventech technických škol se znalostmi 3D tisku ovšem i nadále výrazně poroste a podle Marka Pagáče mohou počítat s uplatněním v celé řadě oborů. „Zejména se bude jednat o obecnou prototypovou výrobu, výrobu modelů pro automobilový a letecký průmysl a samozřejmě všeobecný průmysl a strojírenství. Zajímavou oblastí je samozřejmě lékařství, kde se v dnešní době vyrábí 3D tiskem ortotické a protetické pomůcky, implantáty a dentální průmysl," upřesňuje Marek Pagáč.

Rostoucí zájem o specialisty kvalifikované v oblasti aditivní výroby potvrzuje i výrobce 3D tiskáren pro tisk z kovového prášku, společnost Renishaw, která na základě zkušenosti z nejvyspělejších trhů dává absolventům oboru aditivní výroby velkou perspektivu i na českém pracovním trhu. „Aditivní výroba je celosvětově na vzestupu a firmy s kvalifikovanými odborníky budou mít konkurenční náskok a předpoklady stát se skutečnými lídry v technologii průmyslového 3D tisku," říká Josef Sláma, generální ředitel Renishaw Czech.

Budoucí lídry průmyslového 3D tisku vzdělávají i nejprestižnější světové univerzity

Vysoké školy v České republice v trendu vzdělávání v 3D tisku následují četné zahraniční univerzity, na nichž již lze studovat samostatné programy. „Ve Velké Británii lze získat magisterské tituly v oboru aditivní výroba na univerzitách v Nottinghamu či Sheffieldu. Obor, v jehož rámci se studují například letecké či kompozitní materiály, nabízí svým absolventům skutečně pokročilou kvalifikaci v současném strojírenství," uvádí Josef Sláma, generální ředitel společnosti Renishaw, jež má ve Velké Británii své sídlo a 3D tiskárny pro průmyslové využití tam vyrábí.

Studium oboru průmyslového 3D tisku nabízejí i nejprestižnější americké univerzity, včetně Massachusettského technologického institutu (MIT), který se orientuje na využití aditivní výroby v inovativním designu. Podobné obory lze také studovat na Univerzitě Carnegieho-Mellonových v Pittsburghu, Penn State University či Ohio State University.

Zdroj: technickytydenik.cz
Úvodní foto: pixabay.com