9. výzkumná výzva podprogramu INTER-EUREKA je otevřena do září

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE121) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 25. září 2020.

Mezinárodní program EUREKA byl založen 1985 s cílem podporovat mezinárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, které mají ve své podnikatelské činnosti aktivity výzkumu a vývoje společně s univerzitami a výzkumnými ústavy s cílem zvyšování jejich technické a technologické vyspělosti. Česká republika se stala členskou zemí programu EUREKA v roce 1995. Každoročně se účastní projektových aktivit, které zahrnují EUREKA network projekty (např. bilaterální a multilaterální výzvy vybraných zemí), Eurostars, GlobalStars a subklastrové projekty. V současné době zahrnuje mezinárodní spolupráce České republiky v EURECE 42 zemí.

V průběhu období 2014-2019 se povedlo českým řešitelským organizacím dosáhnout následujících výsledků:

Celkem došlo k realizaci 115 projektů, které zahrnují EUREKA network projekty, Eurostars a subklastrové projekty. Jedná se o účast 174 českých řešitelských organizací, kde malé a střední podniky se v těchto projektech podílí  77 %, univerzity 12 %, velké podniky 6 % a výzkumné organizace v 5 % účastí. Technologické oblasti mají v projektech následující zastoupení: ICT 41 %, průmysl 36 %, životní prostředí 12 %, biotechnologie 7 % a energetika 4 %. Celkové uznané náklady činí 63,1 milionů €.

V současné době poskytovatel MŠMT organizuje administraci projektů prostřednictvím programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu  INTER-EUREKA formou národních výzev.    

Vyhlášení 9. výzvy INTER-EUREKA

Termín uzávěrky:  25. 9. 2020. Podrobnosti najdete zde.

Pokud by někdo našel téma pro spolupráci s Japonskem, nabízí se zde účast v multilaterální výzvě EUREKA GlobalStars:

GlobalStars Japan Call for Projects - pro spolupráci řešitelských organizací Japonska společně s dalšími členskými zeměmi - Českou republikou, Francií, Kanadou, Izraelem, Německem, Španělskem a Velkou Británií.

Termín uzávěrky: 10. 9. 2020. Podrobnosti najdete zde.

Vyhlášení 14. výzvy Eurostars-2

Termín uzávěrky: 3. 9. 2020. Podrobnosti najdete zde.

Zdroj: MŠMT