5G technologie umožní videopřenosy zachraňující lidské životy. Projekt Záchranka představil evropskou novinku

Sítě nové generace pomáhají rozvíjet chytrá města i domácnosti. Lidem tak zlepšuje život například virtuální realita, 5G technologie se využívají také ve zdravotnictví, průmyslu, dopravě a dalších odvětvích. Příkladem, jak mohou moderní sítě sloužit lidem, je aplikace Záchranka. Nyní jako první v Evropě spouští videopřenosy i s využitím 5G mezi člověkem v nouzi a záchrannou službou.

Téma telemedicíny je velmi aktuální a jak se na příkladu aplikace Záchranka ukazuje, tak využití moderních komunikačních technologií je cestou, kterou se lze do budoucna ubírat a přinést tak prospěch všem,“ říká místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pokud nová funkcionalita zachrání jediný lidský život, pak má smysl.“

Aplikace Záchranka funguje od roku 2016, letos v červnu začala na krajských záchranných službách testovat videopřenosy a za první tři měsíce pomohla v desítkách případů. Videopřenosy lze využít například při autonehodách, operátoři na tísňové lince tak získají přehled o celé situaci. Přenos obrazu pomůže i zasahující posádce, kdy už v sanitce získají důležité informace o místě nehody. Novinka je unikátní nejen v Evropě, ale i celosvětově. Organizace EENA (European Emergency Number Association) potvrdila, že ČR je první zemí, která videopřenosy zavádí do praxe.

„Aplikace Záchranka doteď detailně odpovídala na základní důležité otázky – kde se volající nachází, co se mu stalo a o koho se jedná. Hledali jsme způsob, jak operátory dostat na místo ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby, aby si mohli sami udělat obrázek o tom, jak u nehody vypadá. Po více než ročním vývoji, na kterém se podíleli odborníci z přednemocniční neodkladné péče a který byl hrazen z financí generálního partnera aplikace Záchranka – Nadace Vodafone a dotačního příspěvku Ministerstva zdravotnictví ČR, se dílo podařilo uvést do provozu. O videopřenos už projevily zájem další země, ve kterých aplikace Záchranka funguje, jako první se rýsuje spolupráce v Maďarsku,” říká ředitel aplikace Záchranka Filip Maleňák.

Zavádění 5G sítí v ČR pokračuje, pilotní projekty pro lepší život obyvatel postupně realizuje Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň i Ústí nad Labem. Města zvítězila v soutěži 5G pro 5 měst, kterou uspořádalo MPO s MMR. S rozvojem pomáhá i 5G Aliance, pracuje na tom, aby 5G sítě v ČR přinesly co největší užitek lidem i ekonomice. Vše se děje v souladu se strategií, kterou schválila vláda.  

„5G Aliance, kterou tvoří zástupci soukromé, veřejné i akademické sféry, se shodla, že je v souvislosti s mobilními sítěmi a službami 5. generace nyní třeba věnovat se pěti klíčovým oblastem: průmyslu, chytrým městům, kybernetické bezpečnosti, dezinformacím a vzdělávání, a také dopravním koridorům,“ připomíná náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Česká platforma se chce tam, kde je to vhodné, inspirovat a sama inspiraci přinášet. Na podzim tak plánuje třeba seminář v Ústí nad Labem, které je jedním z vítězů soutěže „5G pro 5 měst“ nebo česko-bavorský workshop k 5G koridoru Mnichov-Praha. V minulosti se už uskutečnila 5G jednání včetně setkání s veřejnosti v Jeseníku a Plzni či také společný workshop ve Stříteži u Jihlavy.“  

“Digitalizace je jedním z pilířů Inovační strategie ČR. V něm se soustředíme zejména na vytváření, zavádění a podporu konkrétních produktů a služeb s uživatelskou přidanou hodnotou. Aplikace Záchranka je koncept, který může být inspirací nejen pro Evropu,” říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík a dodává: „Během nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru MPO s aplikací Záchranka úzce spolupracovalo. A to na rozvoji funkcionalit, propojení s dalšími technologiemi a distribuci informačních zpráv občanům ČR. Aplikace má obrovský potenciál pro telemedicínu, funkcionality se dají samozřejmě využít i při krizovém řízení.“

Zdroj: MPO
Ilustrační foto: pixabay.com