3rd European Technology Assessment Conference - výzva k návrhu témat

Třetí evropská TA konference (3rd European Technology Assessment Conference) se bude konat v Corku ve dnech 17.-19. května 2017. Konference navazuje na úspěšné TA konference, které se uskutečnily v Praze (2013) a Berlíně (2015), a jejím hlavním cílem je další posílení diskuze o možnostech metody technology assessment a ostatních příbuzných aktivit, jako jsou věda a technologie, odpovědný výzkum a inovace (RRI), zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a foresight. Bude se rovněž věnovat otázce, jak mohou tyto aktivity více přispět k tvorbě politiky VaVaI založené na znalostech.

Srdečně zváni jsou výzkumníci i výzkumné kolektivy, které se zabývají metodou TA i ostatními výše jmenovanými příbuznými aktivitami, aby se přihlásili do výzvy a podali své návrhy témat a formátu sekcí konference, termín je do 31. 7. 2016. Celý text výzvy „Call for sessions“ i předběžný program konference naleznete na webu akce. V sekcích budou vědecké poznatky prezentovány a diskutovány společně s politiky, zainteresovanými stranami z podniků, neziskového sektoru i studenty s cílem poznat různé úhly pohledu na danou problematiku.

Zdroj: H2020