3D tisk: Budoucnost stavebnictví

Během posledních dvaceti let se 3D tisk stal poměrně zaběhlou technologií, která nachází velké uplatnění například v automobilovém nebo zbrojním průmyslu. V současné době se však začíná střetávat s realitou také v průmyslu stavebním. Značné benefity 3D tisku nenechávají stavební firmy chladnými, a proto můžeme do budoucna očekávat v oblasti stavebnictví velké změny.

3D tiskárny v praxi
Není pochyb, že 3D tisk nahradí v budoucnu dnešní běžné technologie, v praxi se totiž už několikrát osvědčil. Například v Číně byly již před dvěma lety sestaveny první domy z komponentů vytištěných právě 3D tiskárnou. O necelý rok později vznikly prostřednictvím 3D tisku dokonce multi-patrové budovy.

V následujícím videu můžete shlédnout tisk filipínského hotelu Lewis Grand Hotel.

Jak 3D tisk funguje a jak se liší od konvenčních technologií?
Technologie 3D tisku transformuje digitální model konstrukce prostřednictvím datového souboru do modelu fyzického. Celý proces se odehrává v takzvané Super-size tiskárně. Tato metoda výroby stavebních komponentů je téměř bezchybná, možné nepřesnosti vznikají pouze v důsledku chyb při tvorbě digitálního modelu, nebo nevhodně zvoleného materiálu. Nejčastěji využívaným materiálem je speciální typ betonu s kompozitní směsí, který dosahuje v porovnání s běžným betonem lepších vlastností. Takový beton je silnější a samonosný.

Nové možnosti designu budov
Využití 3D tisku ve stavebnictví otevírá nové možnosti designu nejen po stránce praktické, ale také po stránce estetické. Proto, aby mohl architekt poupravit návrh budovy nebo přidat dodatečné prvky, stačí pouze změnit datový soubor konstrukce modelu.

Technologie 3D tisku usnadňuje produkci zakřivených betonových komponentů, které stavebním firmám umožňují vytvářet lepší strukturálně zvukové stavby. Na rozdíl od konvenčně vyrobených komponentů mohou být 3D komponenty vyrobeny z dutých center, což je velmi praktické například při zavádění elektroinstalace.

Jaké jsou další výhody 3D tisku?
Výhodami technologie 3D tisku nejsou pouze rychlost a detailní přesnost výstavby. Tato technologie produkuje oproti konvenčním technologiím také nižší podíl odpadu. Všechen nevyužitý materiál je navíc recyklovatelný, což má velice příznivý dopad na náklady a hlavně na životní prostředí. 3D tisk má také velký potenciál pro využívání ekologických materiálů, mezi které můžeme zařadit například bio-plasty. Tisk stavebních komponentů vyžaduje méně práce, to šetří nejen čas, ale především náklady na ni samotnou. Další nespornou výhodou je fakt, že tato technologie snižuje riziko poranění pracovníků na staveništi.

Zdroj: wachal.cz 3ders.org