Výzkumníci z Fakulty chemické VUT (FCH) ve spolupráci s odborníky z firmy Bogges přišli s řešením na ochranu objektů kritické infrastruktury.