Budování agrivoltaických systémů brzdí zatím vysoké ceny a zejména nedořešený legislativní rámec.