2. zasedání Vědecké rady BIC Brno představilo nové možnosti financování i výzkumné záměry firem

Již podruhé se ve čtvrtek 6. listopadu sešla Vědecká rada BIC Brno. Hlavním hostem zasedání byl Marian Piecha, bývalý ředitel agentury CzechInvest a současný ředitel sekce investic a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ten ve své prezentaci představil nové možnosti financování výzkumu, vývoje a inovací na období 2014 - 2020. V rámci dalšího programu proběhla prezentace výzkumných a vývojových záměrů několika významných firem regionu, které by rády navázaly spolupráci s výzkumnou sférou.

Nejzajímavější možností financování firemních VaV projektů pro nadcházející období 2014 – 2020 bude bezesporu nový operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podstatnou změnou bude oproti minulému období 2007 – 2013 především to, že finanční podpora již nebude poskytována na čistou obnovu strojů a zařízení, ale podnikatelé budou muset v rámci svých projektů prokazovat jejich inovativnost.

„Cílem programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je, aby česká ekonomika byla založená na znalostech a inovacích, a díky tomu konkurenceschopná a udržitelná,“ vysvětlil ředitel Piecha. OP PIK se proto zaměřuje především na rozvoj firemního výzkumu a vývoje, podporu inovací v malých a středních firmách, ale také třeba na úspory v rámci energetiky či rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT. „Na podporu českých podnikatelů půjde v rámci příštího období z evropských fondů zhruba 116 miliard korun,“ dodal Marian Piecha.

Firmy představily své záměry, jak chtějí spolupracovat s vědci

V další části zasedání se Vědecká rada věnovala jednomu ze svých primárních úkolů, a to propojování firem s výzkumnými institucemi. Příležitost prezentovat své výzkumné záměry proto dostaly také firmy, konkrétně společnosti Bioveta, ZKL, Plasmametal a Agel.

Společnost Bioveta patří mezi nejvýznamnější firmy v oblasti vývoje veterinárních a humánních farmaceutických přípravků. Její úspěch tkví také v tom, že investuje nemalé finanční prostředky do svých kapacit a vybavení VaV (cca 10 % ročního obratu). Letos například zahájila Bioveta výstavbu nového farmaceutického střediska VaV.

Jako další se představila tradiční brněnská firma s mezinárodním významem ZKL, která v oboru výroby valivých ložisek drží krok se světovou konkurencí. Aby se tak dělo i nadále, chce společnost rozšířit oblast VaV o zkušebnictví a diagnostiku. ZKL využívá inovační strategii v oblasti výrobkové, technologické a konstrukční.

Společnost Plasmametal, která vystoupila dále, je progresivní firma, jež slaví úspěchy v ČR i zahraničí díky produktům strojírenské výroby, a to jak v oblasti prvovýroby, tak v oblasti technologie žárového stříkání. Firma například získala možnost renovovat železniční dvoukolí v Německu. V současné době společnost rozšiřuje kapacity v oblasti VaV a nabírá výzkumníky do řízení i výroby.

Jako poslední se představila firma Agel, největší soukromý poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě. Tato skupina v současnosti provozuje 15 nemocnic, 7 poliklinik, ročně hospitalizuje 170 tisíc pacientů a ambulantně ošetří 2 miliony pacientů. Záměrem společnosti je poskytovat podporu odborným pracovištím v oblasti VaV, rozvíjet infrastrukturu pro VaV, aplikovat výsledky výzkumu do praxe a podporovat spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.

Vědecká rada rozdělena do pracovních skupin

Všech 33 členů Vědecké rady bylo při čtvrtečním zasedání rozděleno do pracovních skupin, které se budou pravidelně scházet a diskutovat o možnostech spolupráce s firmami či o spolupráci v rámci mezinárodních projektů. Toto rozdělení by mělo přispět k pružnosti, rychlosti a efektivitě práce. „V těchto skupinách jsou úzce propojeni členové Vědecké rady z příbuzných oborů, díky čemuž se vytvoří podmínky pro efektivní spolupráci a komunikaci v období mezi zasedáními Rady,“ uvedl předseda Vědecké rady Petr Vavřín.