Evropská komise zveřejnila jména 16 členů expertní skupiny Ekonomických a sociálních dopadů výzkumu a inovací (ESIR – Economic and Societal Impact of Research and Innovation).