Evropská komise zveřejnila jména čenů expertní skupiny ESIR

Evropská komise zveřejnila jména 16 členů expertní skupiny Ekonomických a sociálních dopadů výzkumu a inovací (ESIR - Economic and Societal Impact of Research and Innovation). Cílem skupiny bude poskytovat Komisi poradenství ohledně podpory budoucí politiky EU v oblasti výzkumu a inovací, jak co nejlépe podpořit udržitelný rozvoj a přispět k dosažení priorit Komise pod vedením Von Der Leyen. Předsedkyní této expertní skupiny je Sandrine Dixson-Declève, místopředsedkyně Římského klubu.

Experti se budou zabývat otázkami udržitelnosti z různých úhlů, například sociálními a ekologickými přechody, udržitelným rozvojem, inovačními politikami, vysokoškolským vzděláváním, mládeží, digitalizací, oběhovým hospodářstvím, záležitostmi správy a zapojení občanů aj.

Více informací naleznete zde.

Zdroj a foto: TC AV ČR