Technologické centrum AV ČR pořádá dne 9. dubna 2019 školení zaměřené na přípravu projektové žádosti do schématu nástroj pro MSP – fáze 1.