Miliarda z EU promění Brno v centrum výzkumu faktorů ovlivňujících zdraví lidí

Vědci z Masarykovy univerzity budou komplexně zkoumat dopad prostředí, ale také životního stylu a socio-ekonomického postavení na lidské zdraví.

Unikátní living lab, neboli živá laboratoř, zaměřená na studium faktorů ovlivňujících lidské zdraví vznikne v příštích letech v Brně díky aktivitám centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Centrum bude založeno na partnerství na mezinárodní i místní úrovni s cílem přispět k udržení rovnováhy ve společnosti i jejím vztahu k životnímu prostředí.

RECETOX se dlouhodobě věnuje výzkumu toxických látek v prostředí a jejich negativních dopadů na člověka a díky mimořádnému úspěchu hned ve třech výzvách grantového programu Horizon 2020 bude dál posilovat mezioborovou spolupráci napříč univerzitou a s předními evropskými výzkumnými institucemi, jako je University College London a ETH Zurich nebo síť evropských biobank BBMRI. Na souhrnný projekt s oficiálním názvem CETOCOEN Excellence, který byl dnes slavnostně zahájen v Univerzitním kampusu Bohunice, získalo centrum téměř jednu miliardu korun z evropských a národních zdrojů.

V rámci tohoto projektu chce univerzita posilovat také partnerství s městem Brnem, Jihomoravským krajem, fakultními nemocnicemi a dalšími regionálními institucemi. „Naším cílem je vybudování komunity, která bude společně pracovat na zdravé budoucnosti naší společnosti. Kromě spolupráce s výzkumnými institucemi, státními a regionálními orgány chceme prohloubit vazby s místními podniky a samozřejmě i s obyvateli regionu, kteří nám pomáhají získávat cenná data, a proto by měli nové vědecké poznatky také jako první využívat,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, který ocenil systematickou práci týmu centra RECETOX v oblasti internacionalizace.

Jak vznikají chronické nemoci

Hlavním cílem projektu je hodnocení komplexních dopadů prostředí, v němž žijeme, ale také životního stylu a socio-ekonomického postavení člověka na jeho zdraví. To je možné hodnotit pouze v dlouhodobých epidemiologických a klinických studiích se zapojením tisíců lidí. Zahraniční partneři projektu svými zkušenostmi přispějí k vytěžení dat dostupných z dlouhodobé studie CELSPAC, která už skoro 30 let sleduje život a zdraví dětí narozených v Brně. Budou se také podílet na jejím dalším rozšíření a propojení s dalšími regionálními zdroji tak, aby nové poznatky přispěly k ochraně prostředí a lidského zdraví i lepší kvalitě života, zejména u citlivých a zranitelných populačních skupin.

„Propojení mnohovrstevných dat o výskytu škodlivých látek v prostředí, o jejich účinku na organismus, o zdravotním stavu obyvatel a jejich životním stylu, návycích i sociálním postavení a současná aplikace nejnovějších informačních technologií, metod umělé inteligence a strojového učení přispěje k poznání klíčových parametrů rozvoje chronických onemocnění. Umožní také hledat nejefektivnější cesty jejich prevence a diagnostických i terapeutických nástrojů,“ přiblížila ředitelka centra RECETOX Jana Klánová, čím se chtějí zabývat.

Cílem projektu CETOCOEN Excellence je vytvořit dostatečnou kapacitu pro výzkum faktorů, které stojí za rostoucím výskytem chronických onemocnění a poruch. Nejedná se jen o nemoci spojené se stárnutím populace, jako jsou neurodegenerativní onemocnění typu Alzheimerovy choroby nebo kardiometabolické nemoci, ale i poruchy chování a učení u dětí, rozvoj alergií a autoimunitních onemocnění nebo pozorované snížení plodnosti.

Součástí projektu jsou ale i změny ve vzdělávání, které musí být orientované víc mezioborově. Centrum chce proto nastavit nové studijní směry zaměřené na propojení informací o životním prostředí a zdraví a na matematickou biologii a informatiku. V oblasti aplikací plánuje vytváření nových metod i technologií, ale také přenos získaných znalostí či zkušeností do legislativy nebo zajištění otevřeného přístupu k získaným datům.

Inovační strategie České republiky

Projekt zapadá do inovační strategie České republiky, kterou dnes v Brně na slavnostním zahájení projektu CETOCOEN okomentoval vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Země, které se rozhodly zasvětit budoucnost inovacím, jsou dnes na vrcholu socioekonomického žebříčku. Vizí České republiky je dostat se do roku 2030 mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa, být v duchu národní hospodářské značky zemí pro budoucnost – Czech Republic: The Country For The Future,“ řekl Havlíček.

„Pro letošní rok zajistila Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace na vědu a výzkum jen z národních zdrojů rekordní částku ve výši 37,5 miliardy korun – tedy o celé dvě miliardy vyšší, než tomu bylo v roce 2018. Se zaváděním poznatků vědy a výzkumu efektivně pomáhají a pomáhat budou, jak ukazuje právě brněnská živá laboratoř, i evropské programy. Pomáháme také s debyrokratizací či internacionalizací vědy či se zaměstnáváním zahraničních expertů a vědeckých pracovníků,“ doplnil ministr.

Další strategické projekty, které nepřímo navazují na aktivity centra RECETOX, dnes představil rektor Martin Bareš také předsedovi vlády Andreji Babišovi. V rámci své návštěvy Brna si premiér v odpoledních hodinách prohlédl Univerzitní kampus Bohunice, kde nejprve jednal s vedením univerzity a zástupci Lékařské fakulty MU o projektu zaměřeném na hledání řešení pro zlepšení zdravotnických služeb s využitím pokročilých informačních technologií, které zajistí maximální bezpečnost. Poté se seznámil s možnostmi budovaného Simulačního centra, které od příštího akademického roku začne sloužit medikům.

Autor: Ema Wiesnerová
Zdroj: muni.cz