O PROGRAMU

eureka2EUREKA (European Network for market-oriented, Industrial R&D) si klade za cíl podporovat mezinárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a univerzitami a přispívat tak k vytváření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a pro rozvoj nezbytné infrastruktury.

Program vznikl v roce 1985, přičemž Česká republika je řádným členem od roku 1995 a řadí se mezi pět nejaktivnějších zemí. V současné době EUREKA sdružuje spolupráci 40 států a Evropské komise. Některé další evropské státy mají statut zemí přidružených, mimoevropské státy jsou označovány jako asociované.  

Program nestanovuje předem tematická zadání projektů, cílem je podporovat jakékoliv dobré myšlenky ze všech civilních technologických oborů. Výstupem řešení projektů musejí být špičkové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit se na světovém trhu.

Program EUREKA podporuje 3 typy projektů, kterými jsou individuální projekty (Individual projects), deštníkové projekty (Umbrella projects), klastrové projekty (Cluster projects) a projekty v rámci programu Eurostars.

KRITÉRIA INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ EUREKY

 • Spolupráce alespoň 2 nezávislých partnerů z 2 různých členských zemí programu EUREKA
 • Dosažení znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně) užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby
 • Perspektiva finančního zisku z realizace řešení projektu
 • Řešení a komerční využití bude určeno pro civilní sektor
 • Účastníci musí mít technické, řídící a finanční schopnosti a kompetence pro zajištění řešení

KDO MŮŽE ŽÁDAT

 • Malý a střední podnik (MSP zaujímají 42% řešitelů individuálních projektů EUREKY) ve spolupráci s veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou organizací nebo dalšími výzkumnými subjekty.
 • Poskytnutí podpory velkým podnikům pravidla neumožňují.

FINANCOVÁNÍ / MÍRA PODPORY

 • V rámci EUREKA CZ poskytuje MŠMT účelovou podporu řešitelům projektů až do výše 50 % finančních nákladů, ovšem maximálně 3 miliony korun/rok/projekt.
 • Podmínkou přidělení národní dotace je schválení projektů komisí EUREKA.

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Výzvy k předkládání projektů jsou vyhlašovány 1x ročně, zpravidla v průběhu září. Kompletní zadávací dokumentace spolu s aktuálními informacemi je vždy k dispozici na stránkách MŠMT.

DALŠÍ INFORMACE

 • Další informace o programu jsou dostupné na webu MŠMT
 • Podrobné informace o programu včetně příkladů úspěšných projektů jsou k dispozici na oficiálním webu programu EUREKA (en)
 • Uvažujete o účasti v programu EUREKA? Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat.