Účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti mikroelektroniky a konektivity

Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá významné inovační projekty v oblasti designu procesorů a čipů pro umělou inteligenci (AI), designu čipů pro komunikaci (5G, 6G a dalších) a konektivitu, rozvoje a výroby těchto čipů v Evropě, pokročilých technologií pouzdření pro heterogenní integraci a polovodičových substrátů pro radiofrekvenční a výkonová zařízení, které pomohou obnovit kapacitu v oblastech, ve kterých je Evropa silně závislá na dovozu surovin a technologií a zajistí konkurenceschopnost průmyslu EU na světových trzích.

Poptávka po partnerech z ČR - new food products

V rámci výzkumného projektu "RIS Consumer Engagement Labs", který je veden Varšavskou univerzitou a financován prostřednictvím EIT Food je otevřena výzva pro doplnění řešitelského konsorcia se záměrem navázat spolupráci s výzkumnou organizací + firmou, které by se v cílových zemích (mezi které patří též ČR) podílely na workshopech, jejichž cílem je návrh nových potravinářských výrobků.

TA ČR potřebuje nové hodnotitele

Technologická agentura ČR (TA ČR) hledá odborníky v oblasti životního prostředí a zemědělství. Prostřednictvím TA ČR podporuje stát projekty aplikovaného výzkumu, které reagují na současné výzvy a potřeby společnosti. V rámci námi podpořených projektů dochází k propojení výzkumných organizací s inovačními aktivitami ve firmách. Snažíme se přispět ke zvyšování kvality života a růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Koho přesně TA ČR hledá?

  • Odborníky na výzkum a inovace z akademického  nebo aplikačního prostředí, ideálně s vysokoškolským vzděláním a praxí v oboru,
  • vítány jsou zkušenosti s podáváním či hodnocením projektů v oblasti výzkumu a inovací.

Co TA ČR nabízí?

  • Kontakt s aktuálními trendy ve výzkumu a inovacích v oblasti lékařství,
  • finanční odměnu za každé realizované hodnocení.

Jak spolupráce probíhá?

  • Veškeré hodnocení je realizováno on-line v informačním systému,
  • návrhy projektů k hodnocení jsou přiřazovány na základě jejich tématického zaměření, které odpovídá oblastem zájmu jednotlivých programů (jejich plný výčet najdete ZDE).

Co dělat v případě zájmu?

Informační letáček zde.