Fast Track to Innovation (FTI) podporuje rychlé zavádění inovací na trh prostřednictvím spolupráce podniků a výzkumných organizací.

O NÁSTROJI

Tento nástroj je vhodný především pro velké firmy, které mají se získáváním evropských dotací malé nebo žádné zkušenosti. Jako jediný v programu Horizont 2020 není oborově zaměřený, podstatný je pouze dobrý komerční potenciál inovace. Ta se musí objevit na trhu nejpozději do 3 let od zahájení projektu. Návrh projektu má charakter podnikatelského záměru a nesmí přesáhnout 30 stran. Výsledky se dozvíte do 6 měsíců od uzávěrky (uzávěrky jsou třikrát ročně).

KDO MŮŽE ŽÁDAT

O podporu v FTI může požádat konsorcium složené z 3 až 5 partnerů, kteří pocházejí ze 3 různých členských nebo asociovaných států EU.

Dále platí ještě tyto podmínky:

  • V 3-4členném konsorciu musí být alespoň 2 průmysloví partneři.
  • V 5členném konsorciu se jejich minimální počet zvyšuje na 3.
  • Projekty jsou řízeny podniky, které musí mít minimálně 60 % rozpočtu projektu nebo výrazné zastoupení v konsorciu.

FINANCOVÁNÍ / MÍRA PODPORY

Díky podpoře z FTI můžete uhradit až 70 % nákladů projektu v maximální výši 3 miliony eur na projekt.

DALŠÍ INFORMACE

Portál Evropské komise k programu (en) – Fast Track to Innovation