Workshop: KlimaOkno - technologie pro vyšší kvalitu vnitřního prostředí

Kdy: dubna 2019, 10 - 13hod
Kde: Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6, místnost A231

Workshop představí nově vyvinutou technologii KlimaOkno, která vznikla na ČVUT v Praze pod vedením Daniela Adamovského. Zařízení prostřednictvím automatické úpravy prostoru rostoucích rostlin přispívá ke zlepšení kvality vnitřního prostředí místnosti snížením koncentrace CO2 a zvýšením vzdušné vlhkosti.


Technologie míří na trh v roce 2020. Na akci bude možné diskutovat možnosti využití včetně forem komercializace českým výrobcům a distributorům.

Program:
09:30-10:00 Registrace
10:00-11:00 Blok 1: Představení technologie
11:00-11:10 Přestávka
11:10-12:00 Blok 2: Diskuze nad variantami využití
12:00-12:20 Přestávka
12:20-13:00 Blok 3: Možnosti komercializace


Po skončení akce je možnost individuálních konzultací s prezentujícími.

Akce je určena:

výrobcům a distributorům interiérových prvků (firmám se zaměřením na výrobu nábytku, designérským studiím, organizacím v oboru indoor pěstitelské techniky), facility managementu (kancelářské budovy, obchodní centra), stavebním firmám, developerům, provozovatelům lázní, hotelů, restaurací a další zájemcům o inovativní technologie.

Účast na akci je bezplatná, registrovat se můžete u Terezy McLaughlin Váňové na mclauter@cvut.cz do 28. 4. 2019. Doporučujeme včasnou registraci, kapacita místnosti je omezena.

Workshop se koná v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu (č. projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364), finančně podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.