Výzva pro mezinárodní výzkum v ekologii obnovy je otevřena

Mezinárodní výzva BiodivRestore Call 2020 je nyní otevřena.  Jejím cílem je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí. 

Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) můžete podávat prostřednictvím mezinárodního elektronického systému do 7. prosince 2020.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury České republiky (TA ČR) a Ministerstva životního prostředí „Prostředí pro život“, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 300 000 €, z toho maximálně 150 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Výzva se věnuje těmto tematickým oblastem:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

V příručce Vše o BiodivRestore Call 2020, která bude dostupná zde, se dozvíte všechno o výzvě z pohledu českého uchazeče. Informační webinář pro uchazeče ze všech zemí se uskuteční 27. října 2020, v čase od 14:00 do 15:30. Registrovat se můžete zde.

Více informací najdete zde.

Zdroj: TA ČR