Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro program Vzdělávání

MŠMT zveřejnilo Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace za účelem „Zajištění implementace Finančního mechanismu EHP 2014-2021 pro program Vzdělávání“.

Česká republika je příjemcem prostředků z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (dále jen „FM EHP“) od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru. Memorandum mezi Norským královstvím, Lichtenštejnským knížectvím, Islandem a ČR, které pro ČR vešlo v platnost dne 5. 9. 2017 vyhlášením pod č. 59/2017 Sb. m. s. stanovuje rámcové podmínky implementace Finančního mechanismu EHP v České republice v programovém období 2014 – 2021.

ČR se v rámci tohoto, již třetího, období FM EHP podílí na realizaci programu „Vzdělávání“, jehož hlavním cílem je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Finanční mechanismus EHP je určen ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a prohloubení spolupráce mezi příjemci prostředků a donorskými státy. Program Vzdělávání v současném programovém období nabízí čtyři aktivity: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit, projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání.

Podrobnosti k Výzvě FM EHP 2014-2012 zde.

Zdroj: MŠMT