Výzva k podávání návrhů na členy Bioetické komise RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradního orgánu Rady – Bioetické komise Rady. Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti.

Člen poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace musí být vynikajícím mezinárodně uznávaným odborníkem s širokým přehledem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a o potřebách společnosti. Dále má vysoký morální kredit, schopnost týmové práce a společenskou prestiž.

Výzva je vyhlášena pro Bioetickou komisi Rady, ustavenou především pro plnění úkolů podle zák. č. 227/2006 Sb. Jeden navrhovatel může navrhnout za každý obor (skupinu) v Bioetické komisi Rady nejvýše dva kandidáty. Oborové složení komise je uvedeno níže. Nominace by měla zohledňovat genderovou vyváženost.

Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Členství v Bioetické komisi Rady je neslučitelné se současným členstvím v Radě (s výjimkou předsedů komisí), v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky. Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.

Návrhy musí být doručeny nejpozději do 27. dubna 2018. Podrobnosti ke způsobu nominace včetně nominačního formuláře naleznete zde.

Oborové složení Bioetická komise Rady:

- biologie
- biochemie
- biofyzika
- etika
- filozofie
- lékařství
- molekulární biologie a genetika
- právo
- teologie
- zoologie (reprodukce zvířat)
- embryologie, gynekologie a porodnictví
- genetika

Zdroj: vyzkum.cz