Výsledky výzvy Fast Track to Innovation Pilot

Výsledky první průběžné uzávěrky výzvy Fast Track to Innovation Pilot - FTI Pilot s datem 29. 4. 2015 byly zveřejněny na účastnickém portálu. Celkem bylo předloženo 269 návrhů projektů, z nichž 48 bylo nad prahovou hodnotou, tedy kandidáty pro výběr projektů k financování.

Jednotlivé projekty vybrané k financování jsou uvedeny na Účastnickém portálu.

V projektu DISRUPT - Development of an innovative and safe ultralight two-seater turbine helicopter je zapojen účastník z České republiky - První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.

Zdroj: TC