Výsledky hodnocení podaných projektů nástroje pro MSP - 2. fáze

Evropská komise zveřejnila statistiku výsledků hodnocení projektů podaných do březnové uzávěrky Nástroje pro MSP - 2. fáze. Vybráno bylo 42 projektů ze 14 zemí, které si mezi sebou rozdělí 68,5 mil. €. Mezi úspěšnými není bohužel žádný projekt podaný z České republiky. Nejvíce úspěšných účastníků pochází ze Španělska. Podrobnější informace jsou k dispozici na stánkách EK zde.

phase2-march2015-chart