Výroční zpráva o činnosti Evropské Unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje za rok 2018

Počátkem července 2019 zveřejnila Evropská komise Výroční zprávu o činnosti EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a o sledování programu Horizont 2020 v roce 2018. Cílem zprávy je poskytnout stručný orientační přehled hlavních provedených opatření v roce 2018.

Koncem roku 2018 uplynula lhůta pro předkládání návrhů u celkem 679 výzev v programu Horizont 2020. Bylo předloženo 191 731 způsobilých návrhů s celkovým požadovaným příspěvkem EU ve výši 290,3 miliardy EUR. K financování bylo vybráno 23 250 návrhů, celková míra úspěšnosti způsobilých návrhů v prvních pěti letech tak činila 12,13 %. 
Do konce prosince bylo podepsáno celkem 21 599 grantových dohod s rozpočtem ve výši 38,97 miliardy EUR.

Celá zpráva je k dispozici zde.

Zdroj: tc.cz