Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže Programu ÉTA

Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 2. září 2020.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 533 návrhů projektů, 524 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 59 návrhů projektů, což znamená 11 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Podrobnosti najdete zde.

Zdroj: TA ČR