Vyhlášení první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC17)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 15. září 2016 první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

ID veřejné soutěže v IS VaVaI: SMSM2016LTC01
viz: https://www.rvvi.cz/ves?s=detail&n=0&h=SMSM2016LTC01

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 16. 9. 2016 do 31. 10. 2016.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na odkazech uvedených níže:

1 Formulář návrhu projektu_INTER-COST.docx (631,93 kB)
2. Finanční tabulky_INTER-COST.xlsx (86,33 kB)
3. Anotace projektu - INTER-COST.docx (75,09 kB)
4. Čestné prohlášení_INTER-COST.doc (142 kB)
5. Cestne_prohlaseni_INTER-COST_priloha.doc (76,5 kB)
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů.doc (614 kB)
Inzerát v Obchodním věštníku Inter _ COST.docx (72,87 kB)
Návrh textu smlouvy Příloha III.docx (57,01 kB)
Návrh textu smlouvy Příloha IV.docx (62,75 kB)
Návrh textu smlouvy.docx (127,76 kB)
Statut a jednací řád INTER-COST.pdf (2,36 MB)
Zadávací dokumentace - INTER-COST.pdf (1,01 MB)
Zadávací dokumentace Příloha č. 1.pdf (922,04 kB)
Zadávací dokumentace Příloha č. 2.pdf (170,42 kB)

Zdroj: MŠMT