Vyhlášení mezinárodní výzvy v rámci Společného programu pro neurodegenerativní onemocnění

Česká republika se v roce 2017 aktivně zapojila do iniciativy Společného programování (Joint Programming) „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND). V této souvislosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 4. ledna 2021 byla vyhlášena výzva k předkládání předběžných návrhů projektů s názvem „Linking Pre-Diagnosis Disturbances of Physiological Systems to Neurodegenerative Diseases”.

Dne 4. ledna 2021 byla vyhlášena výzva k předkládání předběžných návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Neurodegenerativní onemocnění“ (JPND) s názvem „Linking Pre-Diagnosis Disturbances of Physiological Systems to Neurodegenerative Diseases”. Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete zde.

Termín pro předložení předběžných návrhů projektů – „Pre-proposals“ – je stanovený na den 2. března 2021. Termín pro předložení plných návrhů projektů – „Full Project Proposals“ – je stanovený na den 29. června 2021.

Návrhy předběžných návrhů projektů budou předkládány výhradně prostřednictvím elektronické aplikace, která je k dispozici zde.

Rozpočtová alokace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na věcně předmětnou výzvu činí
1 000 000 EUR.

Více informací zde.

Zdroj: MŠMT