Vyhlášení 6. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. února 2019 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 6. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE219 pro podávání projektů v rámci  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 28. března 2019.

Zdroj: MŠMT