Vyhlášení 4. veřejné soutěže podprogramu INTER-COST

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 1. listopadu 2019 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC20) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. listopadu 2019 do 16. prosince 2019.

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné zde.

Zdroj: MŠMT